Om Aya

Aya Lundsten (1965) , född i Åbo, uppväxt i St.Karins, på Auvaisbergs gård i en särdeles inspirerande miljö.

I ett tidigt skede inspirerades Aya av sin mormor ”Geije” Eva Corander och sin tecknelärare Marita Reuter till att bekanta sej med keramikens underbara värld. Ödet ville dock att Aya först skulle ägna sej åt mjukare material - sina studier med inriktning på textil slutförde Aya vid Hemslöjdslärarinstitutet 1985. Ayas huvudämne var vävning.

Efter studierna blev det hundar och keramik som fyllde Ayas fritid. 1988 började hon arbeta vid Pargas Arbetscenter, där hon har utvecklat en hantverkssida som sysselsätter 8-9 handikappade personer med dels utvecklingsstörning och dels psykosocial problematik. Ayas arbete går ut på att handleda dessa personer och att syssla med produktutveckling, som är en av hennes passioner. Gruppens produkter säljs i två butiker, en i Pargas och en i Åbo.

Inom ramen för detta arbete har Aya deltagit i flera hantverkskurser för att förkovra sej, dessutom har hon själv hållit kurser i olika hantverk för de mest skiftande grupper, t.ex. skolor, på arbetsplatser och i MBI.
Aya planerade också Sysselsättningsartenom utbilningen för Yrkehögskolan Sydväst 2000.

Senare fick Aya dock en chans att verkligen ägna sej helhjärtat åt keramiken - 2003-2004 studerade hon ämnet vid Oslo Kunst og Designskole!

Aya har ofta anlitats för diverse ”projektjobb” , 1991 planerade hon t.ex. ett kistöverdrag till församlingen i Pargas. Överdraget vävdes vid Pargas Arbetscenter. Hon fungerade också som ansvarig inredningsarkitekt, då Kårkulla Samkommun 2007 lät renovera och förnya sitt kyrkorum. Då stod Aya också för planeringen och utförandet av samtliga kyrkotextilier. Några mindre byggnader har Aya också planerat som byggts upp på olika platser i Åboland.

Inom keramikkonsten inriktar sej Aya mest på fantasiskulpturer, hundar och brukskeramik som hon drejar till i sin hemateljé.De är naturen och djuren som ger mest idéer. En kombination av tovat och keramik är det som för tillfället mest inspirerar. Att prova kombinera olika lerfärger och sorter är också spännande.

Webdesign by www.al-tec.fi